Gipsblokken
   
  Gipsblokken laten zich op eenvoudige wijze verwerken tot massieve binnenwanden. Dit zijn zelfdragende systemen, die weinig organisatie vergen en de bouwkosten reduceren.
   
  Het specifieke voordeel van wanden gebouwd met gipsblokken is dat zij. Niet meer hoeven te worden gestukadoord. Zodra de naden en sleuven voor elektra- en/of andere leidingen zijn gedicht (uiteraard met gips) en afgefilmd, heeft men een behangklare wand. Aangezien gipsblokkenwanden gebouwd worden op de afgewerkte vloer, kan ook hier tot in de laatste fase van het bouwproces gewacht worden met de bepaling van de indeling.
   
  Voor de gipsblokkenwanden wordt verwezen naar de NPR 7052. Hierin worden ze gedefinieerd als niet-dragende wanden. Als het om economische aantrekkelijkheid gaat dan spelen gipsblokken een zeer belangrijke rol. Ook zijn ze bijzonder eenvoudig te recyclen.
   
  Europese normen
  Na het verschijnen van de Europese Norm NEN EN 12859 Gipsblokken, begrippen, eisen en testmethoden, werd de Nederlandse norm NEN 7051 ingetrokken.
   
  Gipslijm voor gipsblokken volgens de NEN-EN 12860 is eveneens een geharmoniseerd product voor de bouw. Eerder was een bestaande Nederlandse norm niet beschikbaar.
   
  Bouwregelgeving
  Het Bouwbesluit bepaalt welke eisen aan bouwdelen worden gesteld. De toegelaten producten zijn te vinden in de geharmoniseerde lijst van bouwmaterialen uitgegeven door Stichting Bouw Kwaliteit (SBK). Hun toepasbaarheid is aangetoond, wanneer ze voldoen aan de eisen, die vermeld staan in NEN-EN 12859. De fabrikant is verplicht dit aan de hand van zijn productiecontrole in de fabriek te garanderen en in een zogenaamde fabrikanten eigen verklaring vast te leggen. Deze fabrikanten eigen verklaring is de juridische grondslag voor de markering van de blokken met het CE-merk, dat op de verpakking of op de leveringsdocumenten is afgedrukt. Alleen blokken met het CE-merk mogen in de landen van de EU worden verhandeld.
   
  Alle fabrikanten van gipsblokken voor de Nederlandse markt gaan veel verder dan de fabrikanten-eigen-verklaring en laten hun proces en/of  hun producten regelmatig controleren door onafhankelijke certificerende instanties, hetgeen tot uiting komt in een attest en/of productcertificaat.

Download het onderstaande PDF bestand voor uitgebreide gegevens over gipsblokken.

  Hoofdstuk Gipsblokken uit 'Alles over Gips'

Voor technische vragen over toepassingen verwijzen we u naar de
fabrikanten van dit product.
 

 
  ■ home                   ■ naar boven