Calciumsulfaat gebonden gietvloeren
   
 

Calciumsulfaat is een milieuvriendelijk bouwmateriaal dat zich al duizenden jaren bewezen heeft als deugdelijk materiaal. Calciumsulfaat noemen we in het normale spraakgebruik gips.

Calciumsulfaat heeft als eigenschap te verharden bij toevoeging van water en wordt toegepast als bindmiddel voor de vervaardiging van gietvloeren. Door het contact met water vormt calciumsulfaat stabiele kristallen, die de minerale toeslagmaterialen in de mortel omringen en vasthouden.

Het verhardt nagenoeg zonder opbouw van spanningen en bereikt een hoge druk- en buigtreksterkte.
   
 

Calciumsulfaat gebonden gietvloeren vertonen nagenoeg geen krimp of uitzetting, geen schotelgedrag en worden in grote oppervlakken zonder voegen aangebracht.

   
 

Gietvloeren, een bouwsysteem dat duidelijk meer te bieden heeft:

  • korte bouwtijd

  • arbo vriendelijk

  • kort na aanbrengen beloop- en bruikbaar

  • grote vloervelden zonder dilatatie mogelijk

  • grote vlakheid, geen schotelvervorming

  • hoge sterkte

  • goede warmtegeleiding

  •  ideale ondergrond voor alle vloerafwerkingen

Download het onderstaande PDF bestand voor uitgebreide gegevens over calciumsulfaat gebonden dekvloeren

  Hoofdstuk Calciumsulfaatgebonden dekvloeren uit 'Alles over Gips'

Voor technische vragen over toepassingen verwijzen we u naar de
fabrikant van dit product.

 
  ■ home                   ■ naar boven